PoliticsMonday 09.26.22

President Biden jokes as the Atlanta Braves visit the White House to celebrate their 2021 World Series title.

Recount Wire

ADVERTISEMENT